Kouluverkkoselvitys

 

                                                                                                             TIEDOTE

 

ENNAKKOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

 

Loimaan kaupungissa valmistellaan parhaillaan kouluverkkoselvitystä. Selvityksen perusteella on tarkoitus rakentaa tulevaisuuden kouluverkko, jossa opetuspalvelut pystyttäisiin järjestämään mahdollisimman hyvin.

Haastetta tulevaisuuden kouluverkolle asettaa erityisesti Loimaan kaupungin negatiivinen väestöennuste. Oppilasmäärä on laskemassa vuosina 2019-2026 noin 300 oppilaalla (noin 20 %).

Kuntalaisilla, huoltajilla, oppilailla ja koulujen henkilöstöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään kouluverkkoratkaisujen vaikutuksista. Näitä vastauksia käytetään kouluverkkoratkaisun valmistelussa.

Huoltajille ja koulujen henkilöstölle toimitetaan Wilman kautta linkki kyselyyn 16.5.2019.

LINKKI:   https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a09017c3-2c9a-4bff-a1c6-b8fdaac10c73?displayId=Fin1774861

Linkki löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.loimaa.fi/ajankohtaista).

Vastausaika päättyy 31.5.2019 klo 15.

Kyselyn alussa on nykytilan kuvaus sekä kolme vaihtoehtoista mallia tulevaisuuden kouluverkoksi. Jokaisessa vaihtoehdossa on mahdollista esittää arvioita neljästä eri näkökulmasta (kuntalais-, ympäristö-, organisaatio- ja henkilöstö- sekä taloudelliset vaikutukset). Jokaisen vaihtoehdon lopussa on mahdollisuus esittää myös muita näkemyksiä.

                      Kiitoksia vastauksistanne!

 

                      Lisätietoja:    sivistysjohtaja Manne Pärkö

                                            02 761 1200, manne.parko@loimaa.fi

 

                      Loimaalla 16.5.2019

 

                                                                                       Manne Pärkö

                                                                                       sivistysjohtaja