Vapaan anominen koulunkäynnistä

Huoltaja voi perustellusta syystä anoa oppilaalle tilapäistä vapaata koulunkäynnistä. Näin tulee toimia ennalta tiedettyjen muiden kuin sairaspoissaolojen osalta.

 

Vapaat koulunkäynnistä anotaan Wilman kautta lähettämällä asiaa koskeva viesti joko luokanvalvojalle tai rehtorille.

1-3 päivän vapaat  myöntää luokanopettaja tai luokanvalvoja ja sitä pidemmät vapaat rehtori.

Anomukset lukukautta pidemmäksi ajaksi käsittelee sivistysvaliokunta.